Správní a dozorčí rada

Správní rada nadačního fondu Kaplicky Centre

MgA. Eliška Kaplický Fuchsová
Prof. ing. Arch. Eva Jiřičná, CBE

Zřizovatelé nadačního fondu Kaplicky Centre

Ing. arch. Jan Kasl
Doc. Olga Sommerová
Doc. Ivo Mathé

Revizor

Ing. Eva Křepinská

Čestní členi

MgA. Jan Svěrák
Doc. MgA. Jiří Černický
Ing. Alan Záruba, M.A.