Nová známka Národní knihovny

Praha, 3. 4. 2018

Česká pošta ve spolupráci s Nadačním fondem Kaplicky Centre a Národní knihovnou ČR dnes, 3. 4. 2018 představí příležitostnou poštovní známku z edice Český design, která připomíná nedokončené dílo světově uznávaného architekta Jana Kaplického.

Grafický designer Alan Záruba zpracoval původní skicu poštovní známky z deníku Jana Kaplického, v níž architekt v roce 2007 navrhnul podobu Národní knihovny.  Zájemci si budou moci od 4. 4.2018 zakoupit známku, obálku a razítko prvního dne na všech filatelistických přepážkách (tedy tam, kde mají pošty svou specializovanou přepážku), v e-shopu na webových stránkách České pošty (www.postaonline.cz) a dále na vybraných poštách.

U příležitosti uvedení známky je vydáván také sběratelský pamětní list. Ten si zájemci mohou zakoupit na webových stránkách www.sberatel.info, případně na e-mailové adrese znamky@sberatel.info a dále v obchodě CAMPU, Vyšehradská 51, Praha 2 Areál Emauzského kláštera. Zde je možné zakoupit sběratelský list i ve výhodném kompletu s některou z knih Jana Kaplického.

Tiskovou zprávu naleznete zde.


autor: Česká pošta