Floating Bridge

Projekt 219 Floating Bridge, Londýn (1994) - realizováno

Neobvyklá konstrukce ’94 m dlouhého mostu je situována v londýnské časti doků West India Quay. Most je podporován plovoucími pontony s hliníkovou palubou a pilotami kontrolujícími vertikální pohyb. Přístup rampou umožňuje vyrovnat rozdílné vodní hladiny. Část mostu se může zvednout, čímž lodím dovolí proplout. Vynalézavý princip konstrukce přinesl Future Systems řadu odměn a mnoho obdivu.

219 Floating Bridge
219 Floating Bridge
219 Floating Bridge
219 Floating Bridge
219 Floating Bridge
219 Floating Bridge
219 Floating Bridge
219 Floating Bridge