O nadaci

nadac fond logo     Účelem Nadačního fondu je podpora, rozvoj a propagace architektury a moderního umění, zejména v souvislosti s     ….odkazem rodiny Kaplických:

JAN KAPLICKÝ * 18.4.1937 v Praze + 14.1.2009 v Praze
Akademický architekt, Doctor honoris causa, čestný člen Royal Institute of British Architects

JIŘINA KAPLICKÁ * 30.3. 1901 v Náchodě + 2.11.1984 v Praze
Akademická malířka

JOSEF KAPLICKÝ * 19.3.1899 ve Vysokém Mýtě + 1.2.1962 v Praze
Akademický sochař, malíř, grafik a profesor Vysoké školy umělecko-průmyslové

Naším cílem je uchovat odkaz Jana Kaplického a jeho vize pro budoucí generace, stejně jako značku Future  Systems. Nadační fond dále podporuje veškeré vzdělávací a kulturní aktivity vedoucí k rozšíření estetického    posuzování životních hodnot široké veřejnosti.

 


 

Správní rada nadačního fondu Kaplicky Centre:
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová
Prof. ing. Arch. Eva Jiřičná, CBE
Ing. arch. Zdeněk Lukeš
Zřizovatelé nadačního fondu Kaplicky Centre:
Ing. arch. Jan Kasl
Doc. Olga Sommerová
Doc. Ivo Mathé
Revizor:
Ing. Eva Křepinská

Čestní členi:
MgA. Jan Svěrák
Doc. MgA. Jiří Černický
Ing. Alan Záruba, M.A.